Statut szkoły jest dostępny na stronie BIP naszej szkoły w zakładce akty prawne

Biblioteka

Ogromnie dziękujemy Pani Katarzynie Piś za podarowanie bibliotece szkolnej pięknie wydanych książek dla dzieci ! Śmiech