Regulamin szkolnej biblioteki 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie


 1. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.

 2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, wszyscy inni  pracownicy szkoły oraz

    rodzice uczniów.

 3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

 4. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i 

   czasopism) oraz wypożyczane są do domu.

5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki - lekturę i i drugą - inną.

6. Książki należy zwrócić do biblioteki nie później niż po miesiącu.

7. Przedłużenie terminu zwrotu książki należy uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem.

8. Uczniowie mogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę czytelnika.

9.  Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę książki i inne materiały (do domu

    i w czytelni). W chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi  - bibliotekarzowi wszelkie 

    uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek i innych materiałów, użytkownik

    jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej -  wskazanej przez nauczyciela -bibliotekarza.

11. Wszystkie książki wypożyczone przez uczniów (i korzystających z zasobów biblioteki rodziców) 

      muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

12.   Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką przed wakacjami, wstrzymuje się w następnym roku

      szkolnym udostępnianie  zasobów biblioteki,  do momentu zwrotu zaległości.

  13. Czytelnicy opuszczający szkołę - uczniowie, nauczyciele- zobowiązani są do pobrania od bibliotekarza

   zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki książek i materiałów (oraz

    podręczników)  i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.