W tym roku szkolnym po raz kolejny klasy I-III realizują projekt: Sprawny Dolnoślązaczek" W ramach projektu uczniowie  klas I- III realizują zajęcia wychowania fizycznego z panią Lucyną Żywicką i swoimi wychowawcami. Przez cały rok szkolny uczniowie będą zdobywali sprawności z różnych dziedzin sportu. Przedstawiamy założenia programu: projektsprawnydolnoslazaczek.pdf