w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

"Śniadanie daje moc" klasy I- III

„Śniadanie daje moc”

Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci, w tym roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację i promocję prawidłowego żywienia.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Niestety nadal wiele dzieci nie jada pierwszego i drugiego śniadania. Dlatego zachęcamy Dyrektorów oraz Nauczycieli uczniów z klas 0-3 szkół podstawowych do przyłączenia się do programu Śniadanie Daje Moc. Niezbędne informacje oraz cenne wskazówki na ten temat będzie można znaleźć na stronie internetowej

WWW.sniadaniedajemoc.pl