W zakładce szkolne dokumenty można zapoznać sie z najważniejszymi dokumentami szkolnymi obowiązującymi w tym roku szkolnym

Regulamin Rady Rodziców uchwalony dnia 12 września 2017