w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Rady Rodziców uchwalony dnia 12 września 2017