Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie : Pani Magdalena Drzymała 

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY