Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie : Pani Magdalena Drzymała