w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Działania szkoły w ramach promocji zdrowia

 Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie : Pani Magdalena Drzymała