W zakładce szkolne dokumenty można zapoznać sie z najważniejszymi dokumentami szkolnymi obowiązującymi w tym roku szkolnym

Działania szkoły w ramach promocji zdrowia

 Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie : Pani Magdalena Drzymała