ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z RODZICAMI W ŚRODĘ 11 WRZEŚNIA

Działania szkoły w ramach promocji zdrowia

 Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie : Pani Magdalena Drzymała