W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

zajęcia rozwijające

Zajęcia rozwijające  prowadzone

w roku szkolnym 2018/2019

l.p.

Nazwa koła

Prowadzący

Uczestnicy termin

1.

Koło  szachowe

Lech Rębisz

Uczniowie klas I- VIII

Wtorek  

12/30 – 14.30

2.

Koło młodych matematyków

Lech Rębisz

Uczniowie klas II- IV

 Wtorek

14/30 – 15/15     

3.

Zajęcia z pierwszej pomocy „ Bezpiecznie i zdrowo”

Jolanta Sobczak

Agata Janas

Wtorek

13/30- 14/30

4.

Koło języka angielskiego

Dagmara Rakowska

Uczniowie z klas IV

Czwartek

12/45- 13/30

5.

Szkolny Klub Sportowy

Lucyna Żywicka

Ewa Buchla

Poniedziałek 13/00- 15/30

Czwartek 13/00- 14/00

6.

Koło turystyczno – krajoznawcze

Dorota Kuchmstrz

Zgodnie z planem

7.

Zajęcia w ramach działalności świetlicy :

Koło muzyczne

Koło artystyczne

Koło plastyczne

 

 

Ewa Sobczyk

Grazyna Ślusarczych

Termin są podane w grafiku zajeć świetlicowych