W zakładce szkolne dokumenty można zapoznać sie z najważniejszymi dokumentami szkolnymi obowiązującymi w tym roku szkolnym

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia wspierające prowadzone

w roku szkolnym 2018/2019

l.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin

1.

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

Ilona Apolinarek

Czwartek 12/45- 13/30

2.

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  edukacja wczesnoszkolna

Anna Hochół

 

Agnieszka Szczesna

Agata Janas

Czwartek 11/45- 12/30

 

 

Czwartek 12/45- 13/30