Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Anna Szydłowska.

Samopomoc koleżeńska odbywa się co środę od 13.40 do 15.10.