w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Wolontariat

Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Anna Szydłowska.

Samopomoc koleżeńska odbywa się co środę od 13.40 do 15.10.