Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Anna Szydłowska.

Samopomoc koleżeńska odbywa się co środę od 13.40 do 15.10.

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY