11.docx

 

11.09.2019 r.

(środa)

Zebrania z rodzicami – wybór Rady Rodziców;

ubezpieczenie; spotkanie Pani Dyrektor z rodzicami kl. VIII w sprawie egzaminu

kl. I – III, godz. 16.30

kl. IV – VIII, godz. 17.30

24.10.2019 r.

(czwartek)

 16/30- 18/00

Dzień otwarty dla rodziców – konsultacje w kl. IV – VIII, spotkania z rodzicami – kl. 0 – III

 

21.11.2019 r.

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami klas I - VIII

 

 

17.12.2019 r.

(wtorek)

Spotkania z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach; procedura wystawiania ocen;

Kiermasz świąteczny – wychowawcy, n-le, rodzice;

wspólne kolędowanie – występ poszczególnych klas, SU

30.01.2020 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o wynikach klasyfikacji; kl. I – III, godz. 16.30; kl. IV – VIII, godz. 17.30;

Rada Rodziców, godz. 18.30

2.04.2020 r.

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami, spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klasy VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty

 

14.05.2020 r.

Spotkania z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach, kl. I – III, godz. 16.30; kl. IV – VIII, godz. 17.30

Rada Rodziców – godz. 18.30