Dodatkowe proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1)    31.10.2019 r. (czwartek)

2)    2.01.2020 r. (czwartek)

3)    3.01.2020 r. (piątek)

4)    4.05.2020 r. (poniedziałek)

5)    12.06.2020 r. (piątek)

 

Egzamin ósmoklasisty:

1)    21.04.2020 r. – język polski            

2)    22.04.2020 r. – matematyka

3)    23.04.2020 r. – język angielski