Rada  Rodziców informuje o ustalonych skłdkacch w tyym roku szkolnym .

Składka na wodę - 10 zł od ucznia na cały rok  szkolny 

Składka na Radę Rodziców - 30 zł na rok