EDUKACJA REGIONALNA – ZARYS PROGRAMU 

zajęcia prowadzone przez Pana Michała Marszała w klasie IV

       Poniższy spis stanowi wykaz zagadnień edukacji regionalnej dla klasy IV szkoły podstawowej. W związku z tym ujęte są bardziej tematycznie niż chronologicznie, ponieważ w ten sposób omawiane zagadnienia łatwiej trafią do młodego słuchacza i uczestnika zajęć. Wymienione punkty -zależnie od zainteresowania uczniów i uznania nauczyciela- realizowane są przez najczęściej dwie jednostki lekcyjne (ale może być ich więcej lub mniej). 

 1. Moja mała Ojczyzna: subiektywne i obiektywne czynniki kształtujące tożsamość lokalną.
 2. Drzewo genealogiczne mojej rodziny. Pochodzenie mojej rodziny. Cezura roku 1945.
 3. Geograficzny zasięg Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej: warunki przyrodnicze
 4. Karkonosze - legendy miejscowe
 5. Pierwsi osadnicy i wędrowcy w górach – nadzieje, możliwości i zagrożenia
 6. Walonowie i dawne górnictwo
 7. Pasterstwo i typ osad pasterskich
 8. Zielarstwo i laboranci
 9. Tkactwo i sukiennictwo
 10. Hutnictwo szkła i jego dzisiejsze tradycje
 11. Początki turystyki i jej rozwój w powiązaniu z rozwojem przemysłowo-technicznym
 12. Sport i turystyka aktywna
 13. Życie artystyczne i jego przejawy do 1945 roku
 14. Życie artystyczne i jego przejawy po 1945 i dziś
 15. Powojenna wymiana ludności raz jeszcze i jej skutki w wymiarze antropologicznym i przyrodniczym
 16. Onomastyka miejscowa i jej zmienność w czasie
 17. Plany rozwoju małej Ojczyzny– nadzieje i zagrożenia