Bardzo proszę o zapoznanie się z 

PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

 Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie 

  wewnetrzne_procedury_bezpieczenstwadocx_sp1.docx

   Zarządzenie nr 7 wprowadzenie procedury bezpieczeństwa w SP1

  ankieta dla rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

  zarzadzenie_nr_4.docx

  zarzadzenie_nr_5.docx

  zarzadzeniedocx_nr_3.docx

26 marzec 2020 00:05

Informacja dyrektora o nauce online w SP 1 od 25 marca 2020 roku

 

Drodzy rodzice i uczniowie od środy  25 marca weszły nowe przepisy MEN mówiące  o zasadach organizacji nauki na odległość realizowanej w związku z  zagrożeniem epidemiologicznym. Nowe przepisy będą obowiązywały do 24 maja 2020 r.

  W naszej szkole nauka  online odbywa się poprzez:

  • Szkolną platformę utworzoną na discord, na której spotykają się uczniowie i nauczyciele na chatach głosowych i tekstowych z podziałem na klasy i poszczególne zajęcia edukacyjne .
  • Kanał na Instagramie ( zajęcia z matematyki).
  • Dziennik elektroniczny, na który nauczyciele wysyłają  zadania i informacje do rodziców  
  • Kontakty telefoniczne - nauczyciele przedszkola .
  • Na platformie discord spotykają się również nauczyciele i rodzice.

W związku z wprowadzeniem nauki online  nauczyciele opracowali plan  lekcji online dla klas IV- VIII plany są dopięte na chatach poszczególnych klas na platformie szkolnej .  Jesteśmy w trakcie ustalania sposobów oceniania uczniów .

 Dla wszystkich nauka na odległość jest  nowością . Powoli nauczyciele i uczniowie wdrażają się w nowy system pracy.  Zdaję sobie sprawę, że w każdym domu są inne warunki i możliwości do samodzielnej nauki ,ale proszę  rodziców  o:

  • zapoznanie się z planem lekcji online  swoich dzieci,
  • zapewnienie w miarę możliwości na czas zajęć swoim dzieciom  spokojnego miejsca do samodzielnej pracy   (platforma szkolna jest dostępna również w wersji mobilnej),
  • proszę  o zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy nie wyręczanie ich ,
  • proszę o przekazywanie swoich uwag, wątpliwości  na dostępnych kanałach informacyjnych nauczycielom , wychowawcom , pedagogowi .
  • proszę o codzienne sprawdzanie informacji na dzienniku elektronicznym 

Ustaliłam  wspólnie  z rodzicami co tygodniowe spotkanie na chacie głosowym z chętnymi  rodzicami  i nauczycielami  w każdy czwartek o  godzinie 20 /00

Codziennie spotykam się na chacie głosowym na naszej platformie z nauczycielami.

  Jesteśmy wszyscy razem w tym trudnym czasie , najważniejsze jest teraz wzajemne wsparcie i zrozumienie. Życzę wszystkim spokoju i zdrowia.  Justyna Kozik dyrektor SP1

 

Podstawa   prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b
Rozporządzenie_–_poz_492.pdf 0.26MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie_do_rozporządzenia_zmieniajacego_30b.pdf 0.11MB

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c
Rozporządzenie_–_poz_493.pdf 0.30MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie_do_rozporządzenia_.pdf 0.36MB

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2020 r

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000871/O/D20200871.pdf

Najnowsze informacje MEN

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men