Bardzo proszę o zapoznanie się  z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa  umieszczoną na stronie   : szkoła online 

http://sp1szklarska.superszkolna.pl/cms/68111/szkola-online

 Uczniowie , którzy będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo -opiekuńczych zgłaszają się z odpowiednimi oświadczeniami wypełnionymi przez rodziców. Dokumenty są  dostępne  na stronie ( można je wydrukować , lub wypełnić  na miejscu )

  wytyczne_gis_mz_i_men_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

  szkola_podstawowa_nr_1_imdocx_klasa_i_iii_oswiadczenie.docx

  informacja_badanie_temperatury_2docx_nowy.docx