Bardzo proszę o zapoznanie się  z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa  umieszczoną na stronie   : szkoła online 

http://sp1szklarska.superszkolna.pl/cms/68111/szkola-online

 Uczniowie , którzy będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo -opiekuńczych zgłaszają się z odpowiednimi oświadczeniami wypełnionymi przez rodziców. Dokumenty są  dostępne  na stronie ( można je wydrukować , lub wypełnić  na miejscu )

 

  rekomendacje_gis_–_zajecia_rewalidacyjne.pdf