W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Galeria

POŻEGNANIE SIĘ KLASY VI ZE SZKOŁĄ W OBECNOŚCI RODZICÓW I GRONA PEDAGOGICZNEGO SP 1

Pożegnanie się klasy VI ze szkoła w obecności rodziców i grona pedagogicznego

Ilość zdjęć: 27