Statut szkoły jest dostępny na stronie BIP naszej szkoły w zakładce akty prawne