W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Sonda

Na jakie dodatkowe zajęcia organizowane w szkole chciałbyś uczęszczać?

Zajęcia na ściance wspinaczkowej.

16 %

koło szachowe

14 %

zajęcia taneczne

11 %

koo plastyczne

12 %

koło matematyczne

12 %

koło teatralne

11 %

koło polonistyczne

10 %

koło przyrodnicze

10 %

Suma głosów: 2634