w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Kadra

Mirosław Hochół

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: fizyka

nauczyciel fizyki