w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Kadra

Iwona Surynt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: wychowanie przedszkolne

nauczyciel przedszkola