W zakładce szkolne dokumenty można zapoznać sie z najważniejszymi dokumentami szkolnymi obowiązującymi w tym roku szkolnym

Kadra

Iwona Surynt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: wychowanie przedszkolne

nauczyciel przedszkola