w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Kadra

Łukasz Dańczak

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel religii