W zakładce szkolne dokumenty można zapoznać sie z najważniejszymi dokumentami szkolnymi obowiązującymi w tym roku szkolnym

Kadra

Maciej Dymarski

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa