w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Kadra

Maciej Dymarski

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa