w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Kadra

Anna Szydłowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, terapia

nauczyciel języka polskiego,
wychowawczyni klasy IVb