w zakładce dla rodziców umieściliśmy informacje o rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Aktualności

08 kwietnia 2019 13:08 | Aktualności

Trwa Protestacyjna Pracowników Szkoły

Drodzy Państwo 

 W związku  z brakiem   porozumienia miedzy rządem a  związkami zawodowy ZNP i FZZ informuję , że dzisiaj  nauczyciele i pracownicy administracji  i obsługi naszej szkoły  przystąpili  do  bezterminowej   akcji protestacyjnej.  Jest  to prawie 100 procent pracowników . Z uwagi na to prowadzenie zajęć  dydaktycznych z uczniami jest  praktyczne niemożliwe. Szkoła nie jest zamknięta.  W sytuacji kiedy nie będziecie mieli Państwo  możliwości zapewnienia swoim dzieciom opieki jest możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w ograniczonym zakresie w szkole lub  w opiekuńczej placówce  wsparcia dziennego-świetlica Plus w  lokalu  w budynku MOKSIALU. 

 Proszę o cierpliwość i wsparcie  Justyna Kozik

Przeczytano: 112 razy. Wydrukuj|Do góry