Tutaj powinien być opis

Europejski Dzień Języków

    We wrześniu uczniowie klasy 5a wzięli udział w międzynarodowym projekcie na platformie e-twinning "Wymiana pocztówek z pozdrowieniami w różnych językach ". Piątoklasiści na lekcji języka polskiego redagowali treść pozdrowień, przypominali zasady adresowania kartek pocztowych. Następnie na lekcji języka angielskiego pozdrowienia zostały przetłumaczone, starannie zapisane i wysłane do osiemnastu europejskich szkół. Widokówki z pozdrowieniami od społeczności uczniowskiej naszej szkoły trafiły m.in. do Francji, Niemiec, Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Chorwacji, Albanii, na Litwę oraz Gwadelupę. Z kartek otrzymanych od uczniów szkół biorących udział w projekcie powstała okolicznościowa gazetka. Zachęcamy do przeczytania treści pozdrowień, do poznawania języków, zgłębiania o nich wiedzy.

   Międzynarodowy Dzień Języków Obcych obchodziliśmy przez trzy dni. Zorganizowały go Panie Dagmara Rakowska i Izabela Michalik. Uczniowie pod opieką Nauczycielek napisali kartki pocztowe z pozdrowieniami do różnych państw. Szkoła też otrzymała pozdrowienia. Uczniowie klas IV - VIII robili zdjęcia kodom QR, by dowiedzieć się, jakie one kryją pytania, by na nie odpowiedzieć. 26 września chętni grali w sali językowej, wykorzystując Kahoota. Pani Dagmara zorganizowała też apel, podczas którego odpowiedziała na zadane uczniom pytania i wylosowała "szczęśliwców", którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań. Zostali nimi: Nikita Stokowiec z klasy V b, Sara Janicka i Oliwia Zimny z klasy VI a. Otrzymali oni nagrody. Gratulujemy Paniom Izabeli i Dagmarze pomysłu na aktywny Dzień Języków Obcych.

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY