Tutaj powinien być opis

WYBORY KANDYDATÓW DO SU

     11 października 2019 roku Pani Ewa Buchla zorganizowała jako opiekun wybory do SU. Wcześniej kandydaci ( Oliwia Zimny z kl. VI a, Nina Przybylska z kl. VI b, Gabryś Dębicki z kl. IV ) napisali programy wyborcze, które zaprezentowali społeczności szkolnej. Victoria Janik i Milena Fornal przeprowadziły wybory. W głosowaniu tajnym wzięli udział uczniowie klas IV - VIII. Przewodniczącą szkoły została Oliwia Zimny, a jej zastępcą Nina Przybylska. Gratulujemy!

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY