Tutaj powinien być opis

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

    30 października 2019 roku klasa V b z wychowawczynią, Panią Anną Szydłowską, zaprosiła uczniów klas IV - VIII na uroczysty apel z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Apel prowadzili: Nina Hamczyk i Szymon Biernat. Uczniowie recytowali wiersze, a słowo wiązane przypominało wszystkim o pielęgnowaniu grobów, zapaleniu zniczy nie tylko na grobach bliskich, żołnierskich, ale i tych zapomnianych. Uczniowie, recytując ładnie wiersze, powiedzieli, że jest to święto zadumy i refleksji. Mogliśmy przywołać do naszej pamięci obraz tych, z którymi spędziliśmy wiele wspólnych chwil. Na końcu uczciliśmy pamięć zmarłych nauczycieli naszej szkoły minutą ciszy.

    Pani Anna Szydłowska wyróżniła uczniów klasy V b - Ninę Hamczyk, Sandrę Fedus, Maję Bąk, Maćka Kowalika i Maćka Niedźwiedzkiego za to, że znaleźli czas, by udać się na cmentarz, posprzątać zapomniane groby dziecięce i zapalić na nich znicze (oczywiście pod opieką nauczyciela). 

   Pani Dyrektor, Justyna Kozik, przypomniała uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Ze względu na szybko zapadający zmrok należy nosić jasne kurtki, odblaski, by być widocznym na drodze. 

   Pani Dyrektor wyróżniła też i poprosiła o wystąpienie uczniów, którzy zostali laureatami konkursu "zDolny Ślązak". Są to: Maja Sielecka z kl. VII i Martyna Deputat z kl. VIII - laureatki z języka polskiego, Maja Sielecka z kl. VII i Nadja Pasler z kl. VIII - laureatki z języka angielskiego, Alex Bukat z kl. VI - laureat konkursu z matematyki. Piotr Słowikowski z klasy V b uzyskał trzecią lokatę z języka angielskiego w szkole. Wszystkim naszym laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach wymienionych wyżej konkursów. 

    24 października 2019 roku Pani Dagmara Rakowska zorganizowała apel, w czasie którego poinformowała, że decyzją uczniów klas IV - VIII konkurs na najlepszą halloweenową charakteryzację wygrała Natalia Królikowska. Uczennica klasy VIII  została uhonorowana nagrodą. 

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY