Tutaj powinien być opis

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE "SPÓJRZ INACZEJ!"

     4 grudnia 2019 roku Pani Justyna Woźniak z Wrocławia przeprowadziła warsztaty profilaktyczne "Spójrz inaczej!" dotyczące uzależnień dla klas IV, V a i V b. Każdy uczestnik spotkania przedstawił się z imienia i podał swoje zainteresowania, co zostało mocne podkreślone jako alternatywa wszelkich uzależnień. Dzieci potrafiły podać, od czego człowiek się uzależnia i jakie to rodzi skutki zdrowotne. Później wszyscy obejrzeli film ze sportami ekstremalnymi, co wzbudziło podziw. Następnie uczniowie rysowali w grupach plakaty przestrzegające przed różnymi uzależnieniami. 

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY