Tutaj powinien być opis

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLAS VII - VIII

   Klasy VII i VIII w dniach 17 i 18 grudnia 2019 roku uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych "Unplugged". Były to ćwiczenia zapobiegające uzależnieniom w szkole. W czasie warsztatów zostały poruszone zagadnienia związane z alkoholem, paleniem papierosów, substancjami uzależniającymi. Uczniowie uczyli się wyrażać samego siebie, bronić swoich racji, radzić sobie z problemami, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, wyznaczać sobie cele. Były to bardzo pouczające zajęcia. 

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY