Organizacja zajęć w szkole od 25 maja 2020r

Zgodnie z zapowiedzią MEN od poniedziałku, 25 maja 2020 r., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3, zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla uczniów klas IV- VIII.
W związku z tym proszę  zapoznać  się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie jest ona umieszczona na stronie: http://sp1szklarska.superszkolna.pl/cms/68111/szkola-online

Na tej stronie są też wszystkie informacje związane z opieką w oddziale przedszkolnym , oraz dokumenty do pobrania 

Każde dziecko biorące udział w zajęciach musi dostarczyć wypełnione przez rodzica oświadczenia ( dostępne na stronie szkoły w zakładce szkoła online , lub na miejscu w szkole)
 Od 1 czerwca udział uczniów klas IV- VIII w konsultacjach ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia . Udział uczniów jest możliwy tylko za zgodą rodzica.
 Justyna Kozik