Tutaj powinien być opis

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ I STRAŻĄ MIEJSKĄ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie

   Nasza szkoła od wielu lat utrzymuje stała wspólpracę z Policją i Strażą Miejską, realizując zadania z programu profilaktyczno- wychowawczego naszej szkoły. Kilka razy w roku w ramach tej współpracy funkcjonariusze uczą naszych uczniów, jak bezpiecznie zachowywać się w  różnych sytuacjach.

    Aby najmłodsi wiedzieli , jakich zasad należy przestrzegać , by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia , Pan dzielnicowy Robert Jaśkielewicz i Strażnik Miejski Pan Patryk Pyczak rozpoczęli akcję profilaktyczno- edukacyjną ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY''.Takie  spotkanie jest dla dzieci zawsze dużą atrakcją , zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego, uczy bezpiecznego zachowania na drodze. Panowie przypomnieli uczniom klas I - III podstawowe zasady , których należy przestrzegać , aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze przypomnieli rownież o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych oraz konieczności noszenia odblasków na plecakach i garderobie.

    Utrwaleniem zdobytych wiadomości było wspólne przechodzenie przez jezdnię z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa przekazanych przez naszych gości.

  • W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTEM DOLNOŚĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY